หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

           Dev-C++ คือ IDE (Integral Development Environment) เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรม
ภาษา C ทำได้ง่ายขึ้น โดยผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากแยกใช้ editor เขียน code และเรียกใช้ compiler เพื่อทำการคอมไพล์ code

 

การดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++

1. ดาวน์โหลดโดยการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ Dev-C++โปรแกรมจะดาวน์โหลดอัตนโนมัติ

2. เมื่อโปรแกรมดาวโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิก ----> เลือกแสดงโฟลเดอร์ จะปรากฎไฟล์ที่ดาวโหลดเสร็จแล้วในโฟลเดอร์

           

1. เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรแกรม Dev-C++ 

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เพื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม จะปรากฎหน้าจอโหลดเพื่อเตรียมติดตั้งโปรแกรม และภาษาที่ต้องการใช้ ดังภาพ

3. หน้าต่างแสดงข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม

4. หน้าต่างแสดงส่วนประกอบเสริม (Components)

5. เลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม

6. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ จะเกิดปุ่ม Finish ขึ้นมา และเราสามารถรันโปรแกรมได้จากการเช็คช่อง

เริ่มต้นใช้โปรแกรม Dev-C++

1. ดับเบิลคลิก ไอคอนหน้าจอเดสทอป

2. การกำหนดภาษาเบื้องต้น

3. กำหนดค่าดังภาพ

4. กำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกปุ่ม Ok

5. จะแสดงหน้าจอดังภาพ แล้วรอสักครู่

6. หน้าจอแสดงการพร้อมใช้งานของโปรแกรม Dev-c++